A tisztességtudó utcalány

Recordings from YouTube:
The Respectful Prostitute (excerpt)
Other Information:

Egyfelvonásos opera


A szöveg J.P.Sartre drámájának adaptációja azonos címmel
K. Lendvay Benedek András fordítását használta


Nyelv: ma­gyar, fran­cia, angol, német
Megbízó: Ma­gyar Te­le­vi­zió

Kom­po­ná­lás éve: 1976-78
Idő­tar­tam: 40 perc

Sze­rep­lők:

Liz­zie Mac­kay (S)
Fred (T)
A Negro (B)
Sena­tor Clark (Bar)
Első Rendőr ((T)
Második Rendőr (Bar)

Ren­de­ző Vámos Lász­ló
Ope­ra­tőr: Dar­vas Máté
Látvány: Já­no­sa Lajos
Kosztüm: Wi­eber Ma­ri­ann
Elő­adó: a Bu­da­pesti Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kar Ka­ma­ra­ze­ne­ka­ra
Ve­zé­nyelt: Breit­ner Tamás
Zenekar: 2 Flute (2.: Fl.​Alto, Picc.) Ob., Cor.​Engl., Bsn., Cor., Trp.,
Trb., T., Timp. Percs.,Arp, Pf., 6 Vls, 2 Vlas, 2 Vcs, Db.

Nemzetközi bemutató: 1979 Magyar Televízió
Színpadon: 1983 Paris, Thea­ter of Es­pace Pier­re Car­din
Zene: L’Or­ches­te de l’Opera du Nord
Vezényelt: Henry Gal­lo­is
Rendezte: Máté Ra­bi­novsz­ky
Látvány és Kosztümök: Tho­mas Zanko

Magyar színpadi bemutató:2003 Bu­da­pest, Át­ri­um, (színpadi bemutató)
Vezényelt: Péter Ober­frank,
Rendezte: Mun­du­czó Kor­nél

Felvétel: Hun­ga­ro­ton SLPX 12132

Díjak: Grand Prix In­ter­na­ti­o­nale du Dis­que Ly­rics 1979
„Zeneszerző Díj” a „Veszp­rém TV Opera Fesztiválon 1982”

„Bánki Lász­ló pro­du­cernek”