Kvintzene gordonkára

LISTEN:

Fifthmusic

Recordings from YouTube:
Kamilló Lendvay, Fifthmusic
Other Information:
Megbízó: 1980-ban, a Ma­gyar­or­szág kul­tu­rá­lis ügyek osz­tá­lya által a nem­zet­kö­zi „Ca­sals csel­ló­ver­seny"-re meg­ren­delt mű

On­czay Csa­bá­nak ajánl­va

Kom­po­ná­lás éve: 1978-79
Egy té­te­les mű

Hossz: 7 perc
Be­mu­ta­tó a csel­ló­ver­se­nyen, ké­sőbb: On­czay Csaba

Né­hány to­váb­bi elő­adás 1980 óta: Pá­rizs, Bécs, To­ron­to, Ber­ga­mo, It­ha­ca, So­ut­hes­tern (USA) Ober­lin­gen Chi­ca­go, Tokió CBS (Ka­na­da), An­co­na, Det­ro­it, Kings­ton, Pitts­burg, Lynch­burg, Camb­ridge (USA), Róma, To­ron­to (CKLN Radio) Pá­rizs, Róma, RAI "Rádió Tre", Mis­si­o­ury, Ni­e­ders­totz­lin­gen
Kiadó: EMB

Fel­vé­tel: Hun­ga­ro­ton SLPX, HCD
Related Images: